Page 3 - Binder1

This is a SEO version of Binder1. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
ROMANIAN TIMES
3
CUPRINS
PRINCIPII DE FUNC{IONARE ROMANIAN TIMES
Revista
Romanian Times
este un forum deschis problemelor majore ale spiritualit][ii
romqne\ti de pretutindeni.
Principiul fundamental al revistei noastre este:
Fiecare participant trebuie s] vin] cu
tot ce are mai bun =n inima \i =n mintea sa la acest forum, chiar dac] ideile sale sunt
mult diferite de cele ale altora, pentru a da cititorului posibilitatea s]-\i aleg] din aceast]
multitudine de idei \i solu[ii cea mai potrivit] pentru sine. Revista noastr] nu impune
puncte de vedere, ci stimuleaz] creativitatea liber].
Din fundamentarea acestui principiu au reie\it exigen[ele care impun sau nu publicarea
textelor ce ne parvin la redac[ie.
Prima exigen[] este c] toate ideile avansate =ntr’un text trebuie s] fie temeinic demonstrate,
nu enun[ate senten[ios ca de o curte suprem] care nu are de dat socoteal] nim]nui.
Adoua exigen[] se refer] la critic]. Pre[uim cum se cuvine critica, fiindc] ea este un instru-
ment al =mbun]t][irii unui proces sau a unei situa[ii, dar nu suntem de acord cu critica de dragul
criticii, ci cerem celui care critic] s] se str]duiasc] a da \i solu[iile de =ndreptare, pentru ca gqndul
s]u s] devin] constructiv \i nu demolator.
De asemenea, tot referitor la critic], specific]m c] nu am publicat \i nu vom publica texte
care con[in acuza[ii (critici) nefondate pe probe verificabile, pentru c] =n acest caz acuza[ia (critica)
nu reprezint] altceva decqt o mizerabil] calomnie.
A treia exigen[] se refer] la gradul de interes al problematicii de baz] a textului respectiv,
care dicteaz] oportunitatea public]rii. Un text poate r]spunde cu brio primelor dou] exigen[e, dar
se poate ca subiectul abordat s] nu prezinte un interes major pentru cititorii no\tri, din punctul
nostru de vedere, \i atunci, renun[]ma-l publica. Sigur c] aceast] exigen[] este ceamai subiectiv]
dintre cele enun[ate, dar ea nu are cum s] nu existe. |i aceast] exigen[] este l]sat], evident, =n
responsabilitatea celor care =ngrijesc de bunul mers al acestui business numit Romanian Times.
Cqt despre materialele sosite la redac[ie, trebuie s] amintim c], ele nu sunt restituibile. A\a
procedeaz] toate redac[iile din lume, indiferent de =nsemn]tatea lor jurnalistic] \i a\a proced]m
\i noi.
Cristian Ioanide
Rebus, Publicitate
Victor Martin
................................................................................................... pag 4
Escatologie
Nelu Ciorba
.......................................................................................................pag 5
Cultur]
Emanuel Pavel
- Ochiul r]u..............................................................................pag 6
Trist sanatoriu, Tera
Slavomir Alm]jan
.............................................................................................pag 6
Medita[ii Est-Etice
Angela Furtun]
- Leacuri contra antisemitismului...........................................pag 9
Barbarie \i civiliza[ie
Vladimir Tism]neanu
.....................................................................................pag 10
Rubrica Parlamentar]
Vize pentru rude de gradul întâi
..................................................................pag 12
Declara[ie comun] cu privire la parteneriatul strategic pentru secolul XXI
dintre Statele Unite ale Americii \i România
..............................................pag 13
COLABORATORI PERMANEN{I
(=n ordine alfabetic]):
Angela Furtun], Aurel Micurescu, Rev. Fr. Aurel Sas, Cristian
Gonczi, Pastor Daniel Ciobanu, Prof. Emil Creang], GeluAr-
cadieMurariu, IoanSinitean, Prof. LiviuAntonesei, Paula Ioanide,
EDITOR / PUBLISHER
Monica LUBANOVICI
EDITOR / PUBLISHER
Gina LUCESCU
DIRECTOR COORDONATOR:
Nelu CIORBA
REDACTOR |EF:
Ema SOSNOVSCHI
Rev. Petru Lasc]u, Emanuel Pavel, Rev. Petru Popovici, Rev.
Nelu Terpea, Slavomir Alm]jan, Victor Martin.
Consilier |tiin[e Politice \i Istoria Comunismului:
Prof.
Dr. Vladimir Tism]neanu
Phone (503) 895-5171 Voicemail (888) 641-7989 - E-mail romaniantimes@yahoo.com - www.romaniantimes.com
Pagina Comunit][ii din Portland
Toamn] Romqneasc]
.....................................................................................pag 14
Un nou prilej de gîlceav]: R]zboiul nev]zut
Andrei Ple\u
..................................................................................................pag 15
Pagina Comunit][ii din Arizona
Prin muzic], omul poate fi în]l[at spiritual sau coborât (II)
....................pag 16
Pagina Comunit][ii din Atlanta
Mara Circiu
- Intre dou] lumi, Speran[a.......................................................pag 17
Mesaje Biblice - Conduc]tori... (XIV)
Preot Aurel Sas
............................................................................................. pag 18
Cerceta[i Scripturile
Ioan Sinitean -
Altarul ne=n[elegerilor............................................................pag 19
Lucruri Scripturale Greu de T]lm]cit
Nelu Terpea -
Puterea cuvântului rostit (2).....................................................pag 20
Church Directory
...........................................................................................pag 21
Mica Publicitate
.............................................................................................pag 22
Fondatorii Ziarului Romanian Times (la 1 Februarie 2000):
Mircea Lubanovici, Beni Lucescu si
Cristian Ioanide
DISTRIBUTIE:
Lucia McNEFF