Page 19 - Binder1

This is a SEO version of Binder1. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
ROMANIAN TIMES
MESAJE BIBLICE
CERCETA{I SCRIPTURILE
19
„Altarul neînţelegerilor”
sau
SOLUŢIONARE BIBLICĂ A CONFLICTULUI
DINTRE FRAŢI
Iosua 22:1-34
În contextul actual de divergenţe de opinii, de neînţelegeri între fraţi, de
ruperi de biserici, recomand ca la rublica Cercetaţi Scripturile să studiem un caz
din istoria poporului evreu, felul în care a fost soluţionat şi de la care avem şi noi
multe de învăţat, şi anume,
Consider că fiecare dintre noi suntem conştienţi
că trăim într-o lume a conflictelor. Există conflicte
între naţiuni, conflicte interne între etnii, uneori
conflicte la serviciu, conflicte în familie şi cu
durere scriu, există conflicte şi între fraţii din
Biserica Domnului Christos.
Aţi sărit vreodată la concluzie înainte de audierea
ambelor părţi aflate în conflict? A fost vreodată
situaţia când nu aţi oferit cuiva prezumţia de
nevinovăţie, chiar dacă acesta nu ţi-a greşit? În
studiul de faţă vom vedea că “există atitudini şi
variante declarative ale celor aflaţi în conflict şi vom înţelege cauzele neînţelegerilor şi
cum pot fi ele aplanate.
DEFINIREATERMENILOR
In limbajul nostru zilnic nou folosim două noţiuni care sunt similar, astfel,
1. CONFLÍCT:
“Ciocnire materială sau morală violentă; situaţie controversată;
stare de duşmănie; divergenţă; Treapta de maximă ascuţire în evoluţia contradicţiilor
antagoniste.”
(Din dicţionarul explicativ al limbii române )
Iar neînţelegeri,
2. NEÎNȚELÉGERE, neînțelegeri, s. f. Faptul de a nu (se) înțelege, lipsă de
înțelegere. Dezacord; conflict, diferend; discordie, ceartă. Confuzie creată datorită
interpretării greșite a unei afirmații, a unei situații; Confuzie apărută prin înțelegerea greșită
a unor lucruri (Din dicţionarul explicativ al limbii române ).
Cele mai multe dintre conflictele ce astăzi există în lume, fie de domeniu politic,
etnic sau chiar religios (în biserică), sunt cauzate de o confuzie creată datorită interpretării
greșite a unei afirmații, a unei situații; confuzie apărută prin înțelegerea greșită a unor
lucruri, fapte sau evenimente. Acest fapt e vechi, există din totdeauna în lume, şi a fost o
problemă aproape constantă în poporul lui Israel.
I. CADRUL ISTORICO-GEOGRAFIC
“Domnul le-a dat odihnă din toate părţile”
(Iosua 21:44).
În textul din Scriptură anunţat, care ne-a inspirat şi titul studiului nostru, aflăm
despre un caz foarte înteresant din poporul ales când, chiar şi după marile victorii duse
impreună ca un popor unitar, la un moment dat s-au aflat într-o situaţie care aproape a dus
la un război civil între seminţii din cauza unei neînţelegeri care, la urmă, le-a părut că a
fost banală.
Dinconţinutul acestui capitol aflămcă israeliţii s-aualarmat cumplit laperspectiva
unei schisme în corpul lor, care se referea la problemele religioase cât şi la cele civile.
Schismă în religie este un lucru periculos şi ar trebui să fie evitată cu grijă de toţi cei care
se tem de Dumnezeu, pe cât posibil.
Există întodeauna soluţie biblică de a evita neînţelegerile, dacă luămpur şi simplu
timp pentru a dărâma altarele neînţelegerilor şi în mod sincer să se caute adevărul.
Propun ca împreună să analizămo situaţie de conflict şi soluţionarea ei prezentată
în Biblie în Cartea Iosua în cap.22 care înţeleasă bine ne poate ajuta să ştim cum să ne
comportăm în situaţii de conflict.
Cu toate că Dumnezeu a promis Canaanul ca patrie pentru poporul evreu prin
Moise, acest teritoriu nu era un teren viran, ci locuit de 7 naţiuni. Pentru a-l poseda poporul
Israel format din 12 seminţii urmau să se lupte pentru asta.
În perioada în care poporul se apropia de Canaan şi Moise încă era în viaţa, două
triburi şi jumatate (Ruben Gad si ½ Manase) s-au decis să rămână să stăpânească partea
Transiordaniană a Canaanului (la Est de Iordan), aşa că au cerut aceasta lui Moise şi el a
acceptat cererea (fără să-L întrebe pe Dumnzeu), cu condiţia ca şi ei să ajute restul de fraţi
la războaiele de cucerire a Ţării Canaanului, lucru acceptat de ei.
Aşa că restul de 9 seminţii şi jumătate şi-au continuat drumul dar şi lupta până la
cucerirea completă a Ţării Promise. Iosua şi bătrânii poporului le-a cerut celor 2½ seminţii
să vină cu ei peste Iordan şi să-I ajute în lupta împotriva popoarelor din Canaan, aşa după
cum au promis lui Moise (Numeri 32:2-22).
După şapte ani de luptă, Canaanul a fost cucerit aproape complet.Aşa că luptătorii
din triburile din Est ale Iordanului (Ruben, Gad si ½Manase) au fost trimeşi acasă.
II.SLUJIREIMPECABILĂ-APRECIEREALUCRĂRII FĂCUTEINIŢIAL
DE FRAŢII LOR
“Voi aţi păzit tot ce v-a poruncit Moise, robul Domnului,şi aţi ascultat de glasul
meu(Iosua) în tot ce v-amporuncit. N-aţi părăsit pe fraţii voştri (la nevoie), de o bună bucată
de vreme pînă în ziua de azi; şi aţi păzit rînduielile şi poruncile Domnului, Dumnezeului
vostru”.
În general, conflictele apar după o perioadă de relaţii bune, cooperare şi bună
înţelegere. În cazul de faţă (pe care îl studiem în acest articol), la început au existat numai
aprecieri bune, chiar felicitări pentru ajutorul şi sacrificiul ce l-au făcut pentru fraţii lor. Ei
şi-au ţinut promisiunile faţă de Moise; faţă de Iosua, noul conducător, faţă de fraţii lor/de
naţiunea lui Israel şi faţă de Domnul.
Înainte de plecarea lor, Iosua ţine o cuvântare de aprecierea şi mulţumire pentru
(continuare =n pagina 20)
ceea ce au făcut pentru fraţii lor dinVest, le dă binecuvântarea dar şi avertizările de cuviinţă.
Le spune să iubească pe Domnul şi Cuvântul Său, să ţină poruncile şi Să-l servească pe
Domnul cu toată inima lor.
De asemenea, le-a cerut să nu se ia după neamurile idolatre din jurul lor. Pe
deasupra au luat cu ei mari bogăţii din prăzile de război.
Notă: chiar dacă aceste seminţii şi-au îndeplinit responsabilităţile militare la un
grad superior, Iosua le reaminteşte că ei au şi responsabilităţi spirituale de care trebuie să
ţină cont.
III. SURSACONFLICTULUI –ALTARUL!
La reîntoarcerea spre casa, luptătorii din triburile lui Ruben, Gad si ½ Manase,
chiar înainte de a trece Iordanul au construit un altar. Restul de triburi din Israel (9 si ½)
când au auzit au tras imedit concluzia că acestia au căzut deja în apostazie şi că posedând
astfel un altar propriu de inchinare ar fi aderat deja la o altă religie (Deuteronom 12:13-14).
Dumnezeu le-a dat instrucţiuni precise ca să dărâme orice altar străin, idolatru şi nicidecum
să construriască altele pe lângă cel de la Silo (Deut.12; Lev. 17:8-9).
Dar înainte de a porni la luptă, cele 9 seminţii şi jumătate, propun ca Fineas,
fiul Marelui Preot Eliazar (pe baza lui Deuteronom 13:12-19) să formeze o echipă
reprezentativă care să meargă să discute la faţa locului cu aceste triburi numite de pe acum
“rebele”. (Num. 25; Ps. 106:30-31). Era responsibilitatea şefilor de trib şi a preoţilor să
facă investigaţiile de rigoare asupra oricărei situaţii conflictuale ce aparea în poporul ales
(Deut. 13).
Fapta lor era clară, se vedeau de la mare distanţă: construirea unui altar, un altar
impresionant…un alt altar decât cel de la Silo...
Conflictul a constat de fapt în păreri diferite cu privire la utilizarea unui “nou”
altar ce a apărut pe neaşteptate în poporul lui Israel (popor ce era convins de unicitatea
Altarului din Cortul Întâlnirii de la Silo).
Bănuiala că Altarul construit de cele 2 ½ triburi este dovada rebeliunii lor faţă
de Dumnezeu, şi dovada vizibilă a dorinţei de separare naţională şi religioasă. Sau altfel
spus era dovada vizibilă a încălcării Cuvântului lui Dumnezeu în opinia celor 9 triburi şi
jumătate...
Ed sau “Altarulmărturie” a fost numele altarului ridicat de cele 2 triburi şi jumătate
din Israel, care s-au aşezat pe partea de EST a Iordanului. Acesta urma să le reamintească
de patrimoniul lor comun, şi de legământul lor cu Dumnezeu încheiat laMuntele Sinai. Ei
au numit acest monument “Ed”! Este cuvântul ebraic pentru “martor”. Monumentul a fost
o mărturie că Domnul este Dumnezeu.
Altarul ED era o “copie” aAltarului din Cort; nu neaparat din aceleaşi materiale şi
de aceeaşi mărime. Altarul în general era un loc de sacrificiu, de închinare şi de pocăinţă.
DEFINIŢIAALTARULUI
Cuvântul Altar - vine de la cuvântul altus, care înseamnă “înălţime.” Altarul
implică orice ridicătură pe vreun deal unde se puteau aduce jertfe pentru divinitate. Altarul
= un obiect si un loc pentru sacrifiii, folosit atit de Israeliti cât şi de păgâni.
Deci-Altarul putea fi un “lucru” bun..., dar poate să ajungă şi o sursă de conflict
atunci când nu există unitate de păreri cu privire la “întrebuinţarea” lui.Altarul însuşi a fost
martor, sau un memento pentru a aduce aminte triburilor că aparţineau împreună aceluiaşi
popor şi s-au obligat de a respecta Pactul Sinaitic.
Cuvântul “Ed “ era folosit pentru a semnifica noţiuni ca: martor, mărturie, sau
dovadă... Ceea ce au făcut a fost să ridice un altar ca un simbol al unităţii lor spiriuale chiar
dacă ca amplasare erau separaţi (vezi Numeri 25:2, Deuteronom 4:3, 23).
Altarul ar trebui să fie un loc de părtăşie cu Dumnezeu şi de părtăşie unii cu alţii
ca fraţi ai Aceluiaşi Tată şi nicidecum un loc de duşmănie şi supărare. Altarul ar trebui să
fie un loc de pocăinţă şi mijlocire pentru alţii şi nicidecum un loc de ceartă, de neînţelegeri
şi conflict.
Altarul ar trebui să fie un loc de vindecare sufletească şi nicidecum un loc de
rănirea fraţilor în Hristos. E adevărat că nu toţi gândim la fel dar având şi ţinând la o
doctrină unitară vom putea dărâma altarul neînţelegerilor dintre noi.
IV. SUPĂRAREA - URMAREACONFLICTULUI
Când au auzit copiii lui Israel lucrul acesta, toată adunarea copiilor lui Israel (cele
9 seminţii şi jumătate) s-a strâns la Silo, ca să se suie împotriva lor şi să se bată cu ei (posibil
un război civil-fraticid), ca astfel să-i oprească de a nu săvârşi mai departe nelegiuire, care
mai apoi să aducă pedeapsă peste toţi israeliţii.
Conflictul a generat imediat: SUPARARE, nevoia de RĂZBOI - dorinţa de
RĂZBUNARE - şi PEDEPSIRE a nelegiuiţilor… pentru că aceasta era în primul rând o
reacţie a firii pământeşti în situaţie de conflict… război, fizic sau psihic.
Ei vedeau lucrul acesta ca o desconsiderare flagrantă pentru ceea ce Dumnezeu a
stabilit, şi anume că seminţiile lui Israel trebuiau să ofere darurile lor şi arderile de tot doar
la Silo.
MOTIVAŢIILEACESTEI REACŢII
• Pentru că le-a fost frică căAltarul acesta era dovada vizibilă a apostaziei lor.
(Leviticul 17:8-9)
• sau putea deveni un rival al altarului de la Silo (ei ştiau căDumnezeu a comandat
- doar un singur altar şi un singur loc de închinare pentru tot Israelul);
• Dumnezeu considera vinovat întreg poporul pentru o singură persoană.
Principiul: Toţi pentru unul şi unul pentru toţi (v.11-12);
Aşa că pe baza celor de mai sus toată adunarea era gata să pornească război
împotriva fraţilor lor.
V. SOLUŢIABIBLICĂ LACONFLICT - DIALOG DESCHIS
Poporul a trimis o echipă de reprezentativi să meargă la faţa locului ca să
vorbească direct cu triburile “rebele”.
“Copiii lui Israel au trimes la fiii lui Ruben, la fiii lui
Gad şi la jumătatea din seminţia lui Manase, în ţara Galaadului, pe Fineas, fiul preotului
Eleazar, şi zece căpetenii cu el, cîte o căpetenie de fiecare casă părintească pentru fiecare
din seminţiile lui Israel; toţi erau căpetenii de casă părintească între miile lui Israel.”
DESFĂŞURAREA DIALOGULUI - VORBIREA TRIBURILOR DIN VEST
(9 si1/2 ): ACUZAREA
“Ce însemnează păcatul acesta pe care l-aţi săvârşit faţă de
Dumnezeul lui Izrael…”
Prezentarea “plângerii” triburilor din vest a fost făcută înmod cât se poate de dur,
acuzindu-I de păcat, asemănându-i cu situaţii precedente din istoria lor… (Peor - 24,000
au fost ucişi).
Dar în acelaşi timp au avut dorinţa de amenţine unitatea şi frăţia cu cei din est prin
a le oferi teritorii de partea aceasta a Iordanului (adică în Canaan), cu ei şi de a împărţi ţara
cu ei…Ce lucru extraordinar!!!
APĂRAREA - TRIBURILOR DIN EST (21/2): încep prelegerea folosind de
6 ori numele lui Dumnezeu sub trei forme diferite de exprimare “El” [Atotputernicul],
“şi aşezaţi-vă în mijlocul nostru; dar nu vă răzvrătiţi împotriva Domnului,
şi nu vă despărţiţi de noi, zidindu-vă un altar, afară de altarul Domnului,
Dumnezeului nostru!“
Iosua 22:19b