Page 14 - Binder1

This is a SEO version of Binder1. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
ROMANIAN TIMES
Pentru to[i locuitorii Statelor Unite, =nceputul lunii septembrie este marcat de Labor Day Week-
end, s]rb]toare dedicat] muncii. Aceast] s]rb]toare ofer] oportunitatea de a ne destinde =nc]
odat] =nainte de a intra =n sezonul toamnei.
Pentru comunitatea Bisericii Ortodoxe Romqne “Sfqnta Maria” din Portland, OR, acest
sfqr\it de s]pt]mqn] prelungit, a =nsemnat \i mai mult! Acum s-a s]rb]torit cea de-a 8-a
edi[ie a Festivalului “Toamna Romqnesc]”. La fel ca la fiecare edi[ie a Festivalului, =ntreaga
vecin]tate a fost invitat] s] participe, deoarece acest Festival este un eveniment dedicat
tuturor celor ce simt romqne\te \i tuturor celor ce vor s] =n[eleag] mai bine cultura \i tradi[ia
romqneasc].
Vremea a fost de partea noastr]; soarele ne-a zqmbit dogoritor =n ambele zile de Festival
(Sqmb]t] \i Duminic] 3-4 Septembrie). Mancarea, specific romqneasc] – sarmale, m]m]-
ligu[], cqrna[i, mititei \i alte delicatese a fost foarte gustoas] - ca la mama acas], iar b]utura
romqneasc] a r]corit setea celor prezen[i. De excep[ie a fost \i programul artistic, prezentat de
arti\ti locali, grupul de copii ai Bisericii Sfqnta Maria, precum \i de arti\ti veni[i din Sacramento
precum \i Grupul Folcloric “Doina” din Ohio. Inedit] a fost prezentarea istoric] interactiv] a 3
din cei mai pre[uiti conduc]tori ai romqnilor (Decebal, Vlad Tepe\ \i |tefan cel Mare). Aceast]
prezentare a f]cut istoria romqnilor s] fie perceput] =ntr-un mod simplu.
+ntr-adev]r, datorit] tuturor voluntarilor \i ostenitorilor c]rora le mul[umim \i pe aceast] cale,
Portlandul a s]rb]torit =n acest weekend de Septembrie 3- 4 \i cultura romqneasc], ce =\i aduce
aportul lamozaicul cultural unic ce formeaz] partea de Nord-Vest a Statelor Unite –m]rturie fiind
\i un material prezentat de ^Oregonian&.
Preot Cosmin Antonescu
TOAMN} ROMQNEASC}
Imagini din tipul programului artistic oferit de grupul de copii ai Bisericii Sfanta Maria,
precum si de artisti veniti din Sacramento si Grupul Folcloric “Doina” pe scena
Festivalului “Toamna Romanesca”, 3 - 4 septembrie 2011
şi colective, precum şi pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.
“Participând la acest proiect, România va avea o cunoaştere aprofundată a uneia din misiunile
cheie ale NATO, va stabili canale privilegiate de dialog cu SUA şi va consolida cooperarea
transatlantică, atât la nivel bilateral, cât şi în interiorul NATO”
, a subliniat şeful diplomaţiei
române.
Ministrul Teodor Baconschi şi Secretarul de Stat Hillary Clinton au salutat adoptarea Declaraţiei
Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale
Americii.
„Aceasta este rezultatul concret şi deosebit al întâlnirii pe care preşedinţii noştri au
avut-o în această dimineaţă. Declaraţia confirmă Parteneriatul nostru excelent, pe termen
lung şi în continuă dezvoltare. Stabileşte, de asemenea, pilonii relaţiei noastre: dialogul politic,
securitate, economie, contacte interumane, ştiinţă şi tehnologie, cercetare, educaţie, cultură”
a
precizat ministrul Baconschi.
Convorbirile bilaterale au confirmat nivelul deosebit al relaţiilor bilaterale româno-americane,
inclusiv în domeniul cooperării strategice, evidenţiat şi prin semnareaAcordului. Promovarea în
plan global şi regional a unor valori consacrate, precum democraţia şi drepturile omului, a căror
actualitate a fost evidenţiată de recentele evenimente internaţionale din Vecinătatea Sudică
a UE, reprezintă o prioritate a acţiunii comune a României şi Statelor Unite. Angajamentul
comun în spaţii de interes precum Republica Moldova, vecinătatea estică a Uniunii Europene
reprezintă direcţii importante pe care cele două state le vor dezvolta împreună.
A fost confirmat angajamentul politic al administraţiei americane de a susţine eforturile pentru
atingerea obiectivului reprezentat de includerea rapidă a României în Programul Visa Waiver.
Deasemenea,afostdiscutatăposibilitatea implicăriiStatelorUniteînoferireadeexpertizăpentru
proiecte comune în domeniul exploatării gazului de şist, precum şi sprijinul părţii americane
pentru acţiuni în domeniul energiei şi al rutelor alternative, cum este Coridorul Sudic.
Comunicat de presă - 13.09.2011
negociatorul şef al acestui acord, domnul secretar de stat, Bogdan Aurescu, va da public
toate explicaţiile pe fiecare clauză a acordului. Nu vreau să-l fac unic responsabil de ceea
ce eventual o să fie criticabil. Bogdan Aurescu a acţionat în baza unui mandat scris şi
aprobat de mine. Deci, îmi asum alături de el viitoarele critici, atâtea câte vor fi, dacă vor fi.
S-ar putea să am şocul să constat că îl aplaudaţi.
Un alt document extrem de important care a fost adoptat la nivelul şefilor celor două state,
deci adoptat de mine şi de preşedintele Barack Obama şi de vicepreşedintele Biden, este
Declaraţia comună privind parteneriatul strategic pentru secolul XXI. Acest document este
un document politic care fixează liniile parteneriatului strategic dintre România şi Statele
Unite pentru următoarele decade. Obiectivul pe care l-am atins prin acest document
este acela că se balansează parteneriatul militar, parteneriatul de securitate, cu multe
alte zone de interes comun şi voi menţiona câteva: una este, desigur, Visa Waiver, iar,
chiar în Declaraţia de parteneriat strategic pentru secolul XXI este menţionat faptul că
preşedintele BarackObama îşi asumă susţinereamodificării legii pentru acordarea vizelor.
Tot în Declaraţia de parteneriat strategic pentru secolul XXI se pune un accent deosebit pe
câteva elemente, şi anume: cooperarea politică între cele două state, cooperarea militară,
desigur, cooperarea economică, cooperarea ştiinţifică şi tehnică, cooperarea culturală,
cooperarea în educaţie şi cercetare şi multe altele. Aceste elemente definite şi agreate
la nivelul şefilor celor două state trebuie să devină linia de conduită, de acţiune executivă
în relaţia dintre Statele Unite şi România. Este, cred eu, un parteneriat strategic în care
ambii parteneri câştigă, iar România are şansa participării la proiecte româno-americane,
care să facă transferul de tehnologie, de ştiinţă, de educaţie, de elemente de cercetare în
economia românească. Este şi în interesul Satatelor Unite ca, aici, la frontieraNATOsă se
afle un stat puternic şi care să se dezvolte.
O ultimă menţiune, cu privire la documente, acordul pentru amplasarea unui sistem de
apărare împotriva rachetelor balistice al SUApe teritoriul României este primul document
juridic, care menţionează parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite. Deci,
aici, nu este vorba de o declaraţie politică, ci este un document juridic, care statuează
pe termen lung acest parteneriat strategic. De asemenea, declaraţia politică este primul
document politic asumat la nivel de şef de stat cu privire al parteneriatul strategic dintre
România şi Statele Unite pentru secolul XXI.
Şi o ultimă menţiune cu privire la vizită, cred că observaţi şi structura delegaţiei, ea a fost
aleasă, definită strict pentru atingerea obiectivului vizitei şi în cursul vizitei, delegaţia s-a
întâlnit cupreşedinteleObama, cuvicepreşedinteleBiden, cunoul director alCIA, generalul
Petraeus, un prieten al României, ca de altfel şi vicepreşedintele Biden, cu noul secretar al
Apărării, domnul Panetta, un alt prieten al României, cu congresmenii, care s-au constituit
în comitetul de prietenie România - Statele Unite şi care vor vizita în octombrie România
şi, au existat de asemenea întâlniri la Departamentul de Stat, întâlnire pe care a avut-o
domnul ministru Baconschi, cu ocazia semnării acordului privind amplasarea elementelor
de scut antirachetă. Acestea sunt câteva elemente ale vizitei. Îmi propun ca săptămâna
viitoare sa fac o conferinţă de presă, care să intre în detaliile vizitei, atât cât se poate.
Vă mulţumesc şi vă doresc o zi bună!”
Departamentul de Comunicare Publică - 14 Septembrie 2011
Întrevederea ministrului Teodor Baconschi...
(continuare din pag. 13)
Declaraţia de presă a preşedintelui României...
(continuare din pag. 13)