Page 13 - Binder1

This is a SEO version of Binder1. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
ROMANIAN TIMES
Poporul român şi cel american au relaţii strânse de o perioadă îndelungată de timp, Statele
Unite aleAmericii şi România împărtăşesc angajamentul faţă de asigurarea democraţiei, o
relaţiestrategicădeduratăşi dorinţadea înfruntaprovocări şi ameninţări comune. Întrecele
două popoare există legături profunde, create prin relaţii culturale, economice şi ştiinţifice.
Acest Parteneriat Strategic reflectă excelenta şi crescânda cooperare dintre ţările noastre
în eforturile de promovare a securităţii, democraţiei, pieţelor libere şi schimburilor culturale.
Credemcă o continuare a dezvoltării acestui Parteneriat Strategic durabil şi pe termen lung
sporeşte securitateaStatelor Unite aleAmericii şi aRomâniei, dar şi securitatea zonei euro-
atlantice. Fundamentul cooperării noastre este principiul solidarităţii, inclus în Articolul 5 al
Tratatului Atlanticului de Nord, care prevede că un atac armat împotriva uneia sau a mai
multe state membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) va fi considerat
un atac armat împotriva tuturor statelor membre. SUA şi România recunosc importanţa
sporirii securităţii lor individuale şi colective, colaborând cu NATO, cu Organizaţia Naţiunilor
Unite şi cu alte organizaţii internaţionale, respectând prevederile Cartei ONU şi cele de
drept internaţional.
Cooperarea dintreRomânia şi SUAîn domeniul securităţii este astăzi una strânsă. Salutăm
ajungerea la un acord între Statele Unite ale Americii şi România referitor la amplasarea
în România de elemente ale Abordării Adaptive în Etape a SUA în Europa cu privire la
apărarea împotriva rachetelor balistice, ce constituie o contribuţie extrem de valoroasă
la dezvoltarea capacităţilor NATO de apărare antirachetă. În acest context, la data de 3
mai 2011, Statele Unite aleAmericii şi România au anunţat selectarea bazei aeriene de la
Deveselu ca amplasament, reafirmând astfel angajamentul ambelor ţări faţă de apărarea
Declaraţie comună cu privire la parteneriatul strategic pentru
secolul XXI dintre Statele Unite ale Americii şi România
antirachetă. Dislocarea este aşteptată să aibă loc în orizontul de timp 2015. Statele Unite
ale Americii şi România salută decizia NATO din noiembrie 2010 de a dezvolta capacităţi
de apărare antirachetă pentru a asigura acoperirea completă şi protecţia tuturor populaţiilor,
teritoriilor şi forţelor statelor membre NATO. Amplasamentul de la Deveselu este o
componentă importantă a acestor capacităţi.
România şi StateleUnite au o amplă şi de succes cooperare în domeniul securităţii, inclusiv
în cadrul Task Force East (Forţa Operaţională Est), permiţând dislocarea de personal al
Comandamentului European al Statelor Unite (EUCOM) şi al categoriilor de forţe armate
care îl compun, în România, pentru a lucra cu partenerii români şi a desfăşura exerciţii cu
forţemilitare dinEuropaCentrală şi regiuneaMării Negre.Această cooperare a fost posibilă
în bazaAcordului privind activităţile forţelor SUAsituate pe teritoriul României, încheiat între
Statele Unite ale Americii şi România la Bucureşti, în 6 decembrie 2005. Dorim să lucrăm
împreună la o abordare cu caracter regional care să poată ajuta ţările interesate să-şi
modernizeze forţele aeriene.
De asemenea, România şi SUAau avut parteneriate eficiente, atât la nivel bilateral, cât şi în
contextul operaţiunilor NATO, precumNATOTrainingMission - Irak, Forţa Internaţională de
AsistenţăpentruSecuritate înAfganistan, ForţeledinKosovo (KFOR),Operaţiunea “Unified
Protector” din Libia, dar şi în alte operaţiuni precum “Enduring Freedom” şi “Iraqi Freedom”.
Statele Unite salută decizia României de a aproba cererea SUA de a folosi baza aeriană
Mihail Kogălniceanu şi portul Constanţa drept centru logistic pentru tranzitul echipamentului
militar american din şi spre Afganistan, dar şi din ori spre alte zone în care se desfăşoară
Întrevederea ministrului Teodor Baconschi cu secretarul de stat american
Hillary Clinton. Semnarea Acordului privind amplasarea sistemului de
apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România
Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, a avut marţi, 13 septembrie 2011, o
întrevedere cu secretarul de stat american Hillary Clinton, în cadrul vizitei la Washington
a Preşedintelui României, Traian Băsescu. Şefii diplomaţiilor română şi americană au
semnat, cu această ocazie, Acordul între România şi Statele Unite ale Americii privind
amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în
România, al cărui text a fost finalizat la 4mai 2011 şi parafat la 6 iunie 2011. La ceremonia
semnării au participat şi şefii celor două delegaţii care au negociat Acordul, precum şi un
număr important de experţi care au făcut parte din echipele de negociatori.
Momentul semnării, care constituie un element important în cadrul vizitei laWashington a
Preşedintelui României, Traian Băsescu, marchează un punct de vârf al relaţiei româno-
americane din istoria recentă.
“Ca ţară a lumii libere şi ca Partener Strategic al Statelor Unite România este ferm
angajată să contribuie la eforturile depuse în slujba securităţii globale. Vizita Preşedintelui
Traian Băsescu laWashington reconfirmă această abordare globală şi semnarea, astăzi,
a Acordului, care este unul dintre punctele cheie ale acestei vizite, exprimă în cel mai
elocvent mod angajamentul nostru”
, a declarat, cu această ocazie, ministrul Teodor
Baconschi.
Textul Acordului confirmă pentru prima dată în mod expres, în plan bilateral şi într-un
document juridic, Parteneriatul Strategic româno-american, considerat de părţi „mai
profund şi mai extins” şi afirmă viziunea comună asupra dezvoltării acestuia, concomitent
cu stabilirea de mecanisme bilaterale consolidate pentru consultări politice şi în domeniul
securităţii.
Acordul transpune în plan juridic angajamentul României de a participa în cadrul
Sistemului Statelor Unite din Europa de apărare împotriva rachetelor balistice, realizat
printr-oAbordareAdaptivă înEtape, prin amplasarea unor elemente ale acestui sistempe
teritoriul României, înbazaaerianăde laDeveselu, precumşi reglementarea relaţiei dintre
cooperarea româno-americană îndomeniul apărării antirachetăcudezvoltareasistemului
NATO de apărare antirachetă. Astfel, Acordul subliniază integrarea contribuţiei României
în sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice al NATO, precum şi angajamentul
comun al României şi Statelor Unite de a colabora strâns pentru dezvoltarea sistemului
NATO.
Acordul confirmă, de asemenea, natura exclusiv defensivă a sistemului american,
precum şi conformitatea cu prevederile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi afirmă
angajamentul părţilor pentru conjugarea eforturilor în vederea legitimei apărări individuale
(continuare =n pagina 18)
Eveniment
13
Declaraţia de presă a preşedintelui
României, Traian Băsescu
Preşedintele României, Traian Băsescu, a efectuat marţi, 13 septembrie a.c., o vizită de
lucru la Washington, pentru finalizarea unor acorduri bilaterale între România şi Statele
Unite aleAmericii.
La revenirea în ţară, şeful statului a susţinut miercuri, 14 septembrie a.c., o declaraţie
de presă, la Aeroportul International Henri Coanda. Vă prezentăm, în continuare, textul
declaraţiei:
„Bună ziua,
Vizita în Statele Unite ale Americii a avut ca obiectiv finalizarea unei munci de creare a
cadrului legislativ bilateral care să permită aşezarea relaţiei româno-americane pe o nouă
treaptă a colaborării bilaterale, dar şi în interiorul structurilor din care ambele ţări fac parte,
în mod deosebit din NATO.
Cu ocazia acestei vizite s-a semnat un document extrem de important pentru securitatea
naţionalăşi s-aadoptat odeclaraţie legatădeparteneriatul strategicpentrusecolul XXI între
Statele Unite şi România. Acordul pentru amplasarea unui sistem de apărare împotriva
rachetelor balistice al StateleUnite pe teritoriul României este un acord, care prin conţinutul
său, odată transpus în practică, face ca nivelul de securitate al României să fie cel mai
înalt din toată istoria acestei ţări. Pentru prima dată România este protejată de un sistem
antirachetă, care pune cetăţenii ei, instituţiile, economia românească în deplină siguranţă.
Amplasarea sistemului de apărare antirachetă balistică pe teritoriul României nu este doar
în folosul României, ci este înegalămăsurăovaloarecâştigatăpentrusecuritateanaţională
a Statelor Unite, dar şi pentru statele europene. Obiectivul nostru este ca, în timp, această
construcţie de securitate bilaterală să devină parte a sistemului antirachetă al NATO.
Acordulnuarenimicsecret înel,vreausăîndepărtezdincapul loculuioricespeculaţielegată
de anexe secrete. Eu sper că în următoarele zece zile vom conveni cu Departamentul de
Stat să fie făcut public, atât în România cât şi în Statele Unite. Sigur, nu este un acord
care să permită luminaţilor analişti să modifice clauze, dar este obligaţia statului român să
informeze cetăţenii asupra conţinutului acestui acord. El va trebui ratificat în Parlamentul
României. Imediat ce vom conveni cu partenerii americani că acordul poate fi făcut public,
(continuare =n pagina 14)
(continuare =n pagina 14)