FB Promo
Eliberarea pasapoartelor

    DOCUMENTE NECESARE pentru:
   
 1. PENTRU ELIBERAREA SAU PRESCHIMBAREA PASAPORTULUI
 2. ELIBERAREA PASAPORTULUI IN CAZ DE FURT, PIERDERE, DETERIOARARE SAU DISTRUGERE
 3. MINORII CU VARSTA DE PESTE 14 ANI
 4. MINORII CU VARSTA DE PANA LA 14 ANI
 5. PENTRU STABILIREA DOMICILIULUI IN STRAINATATE
 6. PENTRU INTRAREA IN POSESIE A PASAPORTULUI DE CETATEAN ROMAN CU DOMICILIUL IN STRAINATATE (LA PRIMA PLECARE)
 7. ELIBERAREA DOVEZILOR PRIVIND DREPTUL DE FOLOSIRE A PASAPORTULUI
   

1. PENTRU ELIBERAREA SAU PRESCHIMBAREA PASAPORTULUI  

   
 1. cererea tipizata;
 2. cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentarii buletinului de identitate sau cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
 3. dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
  • 32 lei RON - taxa consulara  (se poate achita la agentiile CEC);
  • 64,20 lei RON - costul pasaportului (se poate achita la agentiile CEC);
 4. pasaportul anterior, daca este cazul.


Depunerea cererii de eliberare a unui nou pasaport de catre mandatar:
Persoanele care din motive obiective nu se pot prezenta personal, pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.
In acest caz, cererile vor fi insotite de urmatoarele documente:

 1. cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate al titularului, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentarii buletinului de identitate sau cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
 2. dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
  • 32 lei RON - taxa consulara (se poate achita la agentiile CEC);
  • 64,20 lei RON - costul pasaportului (se poate achita la agentiile CEC);
 3. pasaportul anterior, daca este cazul;
 4. procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare;
 5. 2 foto color (dimensiune 3,5 X 4,5 cm) ale titularului. In cazul procurilor autentificate in strainatate, una dintre fotografii va fi aplicata pe procura sau pe cerere, identitatea titularului fiind confirmata de functionarul consular, prin semnatura si stampila;
 6. actul de identitate, aflat in termen de valabilitate, al mandatarului, original si copie xerox.
  In situatia depunerii cererilor prin procura speciala autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, copiile documentelor mentionate, respectiv actul de identitate si pasaportul titularului, se certifica de catre functionarul consular, nefiind in acest caz necesara prezentarea lor in original.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    2. ELIBERAREA PASAPORTULUI IN CAZ DE FURT, PIERDERE, DETERIOARARE SAU DISTRUGERE  
 
   
 1. cerere tipizata fata si  verso 
 2. cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentarii buletinului de identitate sau cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
 3. dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
  • 32 lei RON - taxa consulara (se poate achita la agentiile CEC);
  • 64,20 lei RON - costul pasaportului (se poate achita la agentiile CEC);

PIERDEREA pasaportului se declara de titular la cea mai apropiata unitate de politie sau la autoritatea care l-a eliberat, cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou pasaport, situatie in care titularului va declara pe propria raspundere imprejurarile producerii evenimentului.
In cazul declararii FURTULUI pasaportului simplu, este necesara prezentarea dovezii eliberate de organele de politie. In cazul declararii FURTULUI pasaportului simplu in strainatate, adeverinta va fi insotita si de o traducere a acesteia, efectuata de un traducator autorizat.
In cazul DISTRUGERII pasaportului simplu, se va prezenta pasaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu conditia ca acestea sa cuprinda elemente care sa faca posibila identificarea documentului.

     
    Revenire la inceputul paginii
     
    3. MINORII CU VARSATA DE PESTE 14 ANI  
 
   

Cererile tipizate vor fi insotite de urmatoarele documente:

 1. cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentarii cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
 2. dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
  • 32 lei RON - taxa consulara (se poate achita la agentiile CEC) ;
  • 64,20 lei RON - costul pasaportului (se poate achita la agentiile CEC);
 3. pasaportul anterior, daca este cazul;
 4. declaratia ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului legal, care sa ateste acordul cu privire la eliberarea unui pasaport simplu pentru minor;
 5. certificatul de deces, hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si copie xerox, in cazul in care se prezinta doar declaratia unuia dintre parinti.

Declaratiile privind acordul cu privire la eliberarea pasaportului simplu pentru minor pot fi date in fata functionarului care primeste cererea. In acest caz, se prezinta si actele de identitate valabile ale parintilor, in original si copie xerox.
Declaratiile pot fi autentificate in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, precum si in fata autoritatilor straine, acestea din urma trebuind sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961.

In cazul declaratiilor autentificate de autoritatile straine, care indeplinesc conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau au aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961, vor fi prezentate atat originalul, cat si o traducere legalizata.

     
    Revenire la inceputul paginii
     
    4. MINORII CU VARSATA DE PANA LA 14 ANI  
 
   

Includerea in pasaportului parintilor si eliberarea pasaportului simplu pentru minorii care n-au implinit varsta de 14 ani nu necesita prezenta copilului la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple. Mai mult, includerea minorilor in pasapoartele parintilor odata cu emiterea pasapoartelor acestora, este scutita de plata taxelor consulare. In cazul includerii ulterior eliberarii pasapoartelor parintilor, taxele sunt urmatoarele: - 3 RON - taxa consulara - pentru titularul pasaportului - 3 RON - includerea - pentru fiecare minor ce urmeaza a fi inclus. Cererile tipizate  pentru includerea in pasapoartele ambilor parinti sau in pasaportul unuia dintre acestia trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente: certificatul de nastere al minorului, in original si copie xerox; declaratia celuilalt parinte prin care isi exprima acordul cu privire la includerea minorului sau certificatul de deces, hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si copie xerox; actele de identitate ale parintilor sau al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Declaratiile privind acordul cu privire la includerea minorului pot fi date in fata functionarului care primeste cererea. In acest caz, se prezinta si actele de identitate valabile ale parintilor, in original si copie xerox. Declaratiile pot fi autentificate in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, precum si in fata autoritatilor straine. La depunerea cererii vor fi prezentate, pe langa documentele necesare, si 2 fotografii color identice, cu dimensiunile 35 x 45 mm pentru pasaport individual si cu dimensiunile 25 x 35 mm pentru includerea in pasaportul unuia dintre parinti. Confirmarea fotografiei reprezentandu-l pe minor se face de catre parinti in fata functionarului care primeste cererea la Serviciul Public Comunitar pentru Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Simple al localitatii de domiciliu. Cererile pentru includerea minorului ulterior eliberarii pasapoartelor parintilor se depun personal de catre acestia numai la sediul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple al judetului de domiciliu.

4.1. INCLUDEREA IN PASAPOARTELE AMBILOR PARINTI SAU A UNUIA DINTRE ACESTIA
Cererile tipizate  care privesc INCLUDEREA in pasapoartele ambilor parinti sau in pasaportul unuia dintre acestia vor fi insotite de urmatoarele documente:

 1. certificatul de nastere al minorului, in original si copie xerox;
 2. declaratia celuilalt parinte prin care isi exprima acordul cu privire la includerea minorului sau certificatul de deces, hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si copie xerox;
 3. actele de identitate ale parintilor sau al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox;

In cazul includerii ulterior eliberarii ulterior eliberarii pasapoartelor parintilor, taxele sunt urmatoarele:

• 3 lei RON - taxa consulara (se poate achita la agentiile CEC);
• 3 lei RON - includerea;

Declaratiile privind acordul cu privire la includerea minorului pot fi date in fata functionarului care primeste cererea. In acest caz, se prezinta si actele de identitate valabile ale parintilor, in original si copie xerox.
Declaratiile pot fi autentificate in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, precum si in fata autoritatilor straine, acestea din urma trebuind sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961.
Cererile pentru includerea minorului ulterior eliberarii pasapoartelor parintilor se depun numai la sediul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple al Municipiului Bucuresti - din str. Nicolae Iorga nr. 27-29, sector nr. 1.

4.2. ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU
Cererile care privesc ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU pentru minorul care nu a implinit varsta de 14 ani se formuleaza de catre ambii parinti, de parintele supravietuitor, de parintele caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, de reprezentantul legal.
Cererile pot fi formulate doar de catre unul dintre parinti atunci cand este imputernicit de catre celalalt parinte prin procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, ori cand exista acordul scris al acestuia, autentificat in aceleasi conditii.
Atunci cand, din motive obiective, nici unul dintre parinti nu se poate prezenta la serviciul public comunitar, cererile prevazute mai sus, pot fi formulate de o persoana imputernicita de catre parinti prin procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.
Cererile vor fi insotite de urmatoarele documente:

 1. cerere tipizata
 2. certificatul de nastere al minorului, in original si copie xerox;
 3. dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
  • 32 lei RON - taxa consulara (se poate achita la agentiile CEC);
  • 64,20 lei RON - costul pasaportului (se poate achita la agentiile CEC);
 4. pasaportul anterior, daca este cazul;
 5. actele de identitate ale parintilor sau al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox;
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    5. PENTRU STABILIREA DOMICILIULUI IN STRAINATATE  
 
   
 1. cerere tipizata  in 2 exemplare
 2. fisa datelor personale tip calculator
 3. certificat de nastere (originale si copii)
 4. certificat de casatorie(originale si copii)
 5. sentinta judecatoreasca cu hotararea de divort sau reincredintare minori (sau alte documente in forma autentificata)
 6. consimtamantul legalizat al parintelui care ramane in tara, pentru minorul incredintat parintelui care se stabileste in strainatate
 7. dovada aprobarii de stabilire a domiciliului in strainatate (tradus in limba romana)
 8. dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
  • 32 lei RON - taxa consulara (se poate achita la agentiile CEC);
  • 64,20 lei RON - costul pasaportului (se poate achita la agentiile CEC);
 9. pasaportul anterior

Foarte important: documentele se depun individual de catre titulari, pe baza cartii de identitate sau a pasaportului detinut anterior.

     
    Revenire la inceputul paginii
     
   

6. PENTRU INTRAREA IN POSESIE A PASAPORTULUI DE CETATEAN ROMAN CU DOMICILIUL IN STRAINATATE (LA PRIMA PLECARE) 

 
   
 1. buletinul de identitate,
 2. livretul militar.
     
    Revenire la inceputul paginii
     
    7. ELIBERAREA DOVEZILOR PRIVIND DREPTUL DE FOLOSIRE A PASAPORTULUI  
 
   
 1. cererea formulata in scris de solicitant, care trebuie sa cuprinda: nume, prenume, data si locul nasterii, domiciliul stabil, seria si numarul pasaportului si motivul pentru care solicita adeverinta;
 2. copii ale pasaportului si actului de identitate;
 3. chitanta prin care face dovada achitarii taxei consulare in valoare de 22 RON;
     
    Revenire la inceputul paginii
   

Pentru a vizualiza sau descarca documentul complet click pe link: Eliberarea pasapoartelor
Parteneri:
Centru de Limbi Moderne, cursuri si testare internationala, Servicii educationale de calitate. Proiecte sociale si programe de dezvoltare personala.
Language Center & Professional Training, Internet & Software Development Solutions, Multimedia Development, Audio & Video Production
INFOO Hosting, Register and Transfer Web Domain Names: .com .org .info .ro and more
Ofera informatii, consiliere, asistenta si raspunsuri la intrebari privind Uniunea Europeana in judetele Timis si Caras-Severin.
Centrul de Voluntariat Timisoara asigura comunitatii posibilitatea solutionarii problemelor prin intermediul voluntariatului.
YMCA Romania are ca scop dezvoltarea societatii contemporane prin formarea pozitiva a tinerilor, pentru consolidarea comunitatii.