FB Promo
Contract de schimb
Sursa: INFOO

CONTRACT DE SCHIMB
Incheiat astăzi ………………….
la ………………………………
 
 
I. PĂRTILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de …………………………... (ziua, luna, anul) în ………………………….. (localitatea)sector/judet ………………………, fiul lui ……………………………  si al ..……………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. în calitate de copermutant prim, pe de o parte, si    
1.2. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ……………………………... (ziua, luna, anul) în ………………………….. (localitatea)sector/judet ………………………, fiul lui ………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ………………………………………. în calitate de copermutant secund, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de schimb, cu respectarea următoarelor clauze:
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
 2.1. Obiectul contractului îl constituie schimbul următoarelor bunuri proprietatea copermutantilor (coschimbasilor)


Pentru a vizualiza sau descarca documentul complet click pe link: Contract de schimb
Parteneri:
Centru de Limbi Moderne, cursuri si testare internationala, Servicii educationale de calitate. Proiecte sociale si programe de dezvoltare personala.
Language Center & Professional Training, Internet & Software Development Solutions, Multimedia Development, Audio & Video Production
INFOO Hosting, Register and Transfer Web Domain Names: .com .org .info .ro and more
Ofera informatii, consiliere, asistenta si raspunsuri la intrebari privind Uniunea Europeana in judetele Timis si Caras-Severin.
Centrul de Voluntariat Timisoara asigura comunitatii posibilitatea solutionarii problemelor prin intermediul voluntariatului.
YMCA Romania are ca scop dezvoltarea societatii contemporane prin formarea pozitiva a tinerilor, pentru consolidarea comunitatii.