FB Promo
Contract de mandat
Sursa: INFOO

CONTRACT DE MANDAT
Incheiat astăzi ………………….
la ………………………………
 
 
I. PĂRTILE CONTRACTANTE

 1.1. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... (ziua, luna, anul) în ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. în calitate de mandant, pe de o parte, si
   
1.2. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... (ziua, luna, anul) în ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… (localitatea) si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. în calitate de mandatar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:
 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

  2.1. Mandantul îl împuterniceste pe mandatar, ca în numele său si pentru el, să vândă cui va crede de cuviintă, in conditiile pe care le va crede de cuviintä si la pretul ce-l va socoti potrivit pentru mine mandant, imobilul proprietatea mandantului în temeiul ……………., compus din ……...……, situat în ………………… (localitatea) str. ………………. nr. ……., bloc ………., scara ……, etaj …., ap. …., judetul/sectorul ………………. si având următoarele vecinătăti  …………………………………..            

    
Pentru a vizualiza sau descarca documentul complet click pe link: Contract de mandat
Parteneri:
Centru de Limbi Moderne, cursuri si testare internationala, Servicii educationale de calitate. Proiecte sociale si programe de dezvoltare personala.
Language Center & Professional Training, Internet & Software Development Solutions, Multimedia Development, Audio & Video Production
INFOO Hosting, Register and Transfer Web Domain Names: .com .org .info .ro and more
Ofera informatii, consiliere, asistenta si raspunsuri la intrebari privind Uniunea Europeana in judetele Timis si Caras-Severin.
Centrul de Voluntariat Timisoara asigura comunitatii posibilitatea solutionarii problemelor prin intermediul voluntariatului.
YMCA Romania are ca scop dezvoltarea societatii contemporane prin formarea pozitiva a tinerilor, pentru consolidarea comunitatii.