FB Promo
Contract de management
Sursa: INFOO

CONTRACT DE MANAGEMENT
Încheiat astãzi .............................. la .....................................................
 
I. PARTILE CONTRACTANTE
 1. S.C. ................................................................................................................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ............................................., str. ................................................ nr. ............................, (localitatea)
bloc ................, scarã ............................, etaj ........, apartament ......., judet/sector ................................, înregistratã la Oficiul Registrului Comertului .................................................., sub nr. ........................ din ....................................., cod fiscal nr. ..................................... din ..............................., având contul nr. ……................................, deschis la ........................................................., reprezentatã de ....................................................., cu functia de .........................................., denumitã, în continua¬re, societatea, pe de o parte si
 
sau
 
2. Întreprinderea/Asociatia..........................................................................................., cu sediul în .............................................................., str. ........................................................ nr. .............., (localitatea) bloc ......., scarã ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judet ...................................., posesoarea autorizatiei nr. ...................... din .................., eliberatã de Primãria ................................., codul fiscal nr. ..................................... din .........................................., având contul nr. ............................................, deschis la .........................................., reprezentatã de ...................................................., cu functia de.......................................... denumitã, în continuare, societatea, pe de o parte, si
1.2. Dl/d-na. .........................................................................., domiciliat în .................................................................., str. .................................................. nr. .............., bloc .........., scarã .........., etaj .........., apartament ......, sector/judet .........................................................., nãscut la data de ........................................................ (ziua, luna, anul) în ............................ sector/judet ........................, fiul lui .............................. si al ..................................., (localitatea) posesorul buletinului (cãrtii) de identitate seria ........... nr. ...................,eliberat de ..........................., cod numeric personal ................................, denumit, în continuare, managerul, pe de altã parte, au convenit sã încheie prezentul contract de management, cu respectarea urmãtoarelor clauze:
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
 1. Societatea încredinteazã managerului organizarea, conducerea si gestionarea activitãtii sale, pe baza obiectivelor si criteriilor de performantã stabilite de pãrti.


Pentru a vizualiza sau descarca documentul complet click pe link: Contract de management
Parteneri:
Centru de Limbi Moderne, cursuri si testare internationala, Servicii educationale de calitate. Proiecte sociale si programe de dezvoltare personala.
Language Center & Professional Training, Internet & Software Development Solutions, Multimedia Development, Audio & Video Production
INFOO Hosting, Register and Transfer Web Domain Names: .com .org .info .ro and more
Ofera informatii, consiliere, asistenta si raspunsuri la intrebari privind Uniunea Europeana in judetele Timis si Caras-Severin.
Centrul de Voluntariat Timisoara asigura comunitatii posibilitatea solutionarii problemelor prin intermediul voluntariatului.
YMCA Romania are ca scop dezvoltarea societatii contemporane prin formarea pozitiva a tinerilor, pentru consolidarea comunitatii.