FB Promo
Contract de locatiune
Sursa: INFOO

CONTRACT DE LOCATIUNE
Incheiat astăzi ………………….
la ………………………………
 
I. PĂRTILE CONTRACTANTE   

 1.1. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A./ cu sediul social in ………………………………………., str. ………………….…….  nr. …………          bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………...  înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ……………….         
din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de …………………….. in calitate de locator, pe de o parte, si
 
1.2. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A. cu sediul social in ………………………………………., str. ………………….…….  nr. ………… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de …………………….. in calitate de locatar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de locatiune cu respectarea următoarelor clauze:
 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI

 2.1. Locatorul dă în locatiune/folosintă locatarului  …..….……………………………………………………                                  
în conditiile următoare:
- durata locatiunii ………………………………………………………………………………;
- chiria calculatã astfel …………………………………………………………………………… plătită anticipat, în momentul preluării bununilor ce constituie obiectul prezentului contract, pe bază de proces-verbal.

Pentru a vizualiza sau descarca documentul complet click pe link: Contract de locatiune
Parteneri:
Centru de Limbi Moderne, cursuri si testare internationala, Servicii educationale de calitate. Proiecte sociale si programe de dezvoltare personala.
Language Center & Professional Training, Internet & Software Development Solutions, Multimedia Development, Audio & Video Production
INFOO Hosting, Register and Transfer Web Domain Names: .com .org .info .ro and more
Ofera informatii, consiliere, asistenta si raspunsuri la intrebari privind Uniunea Europeana in judetele Timis si Caras-Severin.
Centrul de Voluntariat Timisoara asigura comunitatii posibilitatea solutionarii problemelor prin intermediul voluntariatului.
YMCA Romania are ca scop dezvoltarea societatii contemporane prin formarea pozitiva a tinerilor, pentru consolidarea comunitatii.