FB Promo
Contract de ipoteca bancar
Sursa: INFOO

CONTRACT DE IPOTECĂ BANCAR
Incheiat astăzi ………………….
la ………………………………
 
I. PĂRTILE CONTRACTANTE
 1.1. Banca …………………………………, cu sediul in ………………….………………, reprezentată legal prin …………………………….………, domiciliat in ……………………. str. ……………………. nr. ………, bloc ……., scara ………, etaj ………, apartament ……, judet/sector ………., cu functia de ………….…………, in baza imputernicirii nr. ………. din ……….., in calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, si
1.2. S.C. ………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in ……………………………………….(localitatea), str. ………………….…….  nr. ………… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector ………………………….. înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………………..…, cu functia de ….…………….., precum si
1.3. D ……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... (ziua, luna, anul) in ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui ………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. in calitate de debitori ipotecari, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de ipotecă, cu respectarea următoarelor clauze:
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
 2.1. Prin conventia de credit nr. ………………./………………., Banca …………………………… a acordat S.C. ………………………………...…….. un credit revolving (plafon de lucru) in valoare de ………………………….. rambursabil până la data de …………………………………………..    


Pentru a vizualiza sau descarca documentul complet click pe link: Contract de ipoteca bancar
Parteneri:
Centru de Limbi Moderne, cursuri si testare internationala, Servicii educationale de calitate. Proiecte sociale si programe de dezvoltare personala.
Language Center & Professional Training, Internet & Software Development Solutions, Multimedia Development, Audio & Video Production
INFOO Hosting, Register and Transfer Web Domain Names: .com .org .info .ro and more
Ofera informatii, consiliere, asistenta si raspunsuri la intrebari privind Uniunea Europeana in judetele Timis si Caras-Severin.
Centrul de Voluntariat Timisoara asigura comunitatii posibilitatea solutionarii problemelor prin intermediul voluntariatului.
YMCA Romania are ca scop dezvoltarea societatii contemporane prin formarea pozitiva a tinerilor, pentru consolidarea comunitatii.