FB Promo
Contract de ipoteca
Sursa: INFOO

CONTRACT DE IPOTECĂ
Incheiat astăzi ………………….
la ………………………………
 
I. PĂRTILE CONTRACTANTE
 1.1. D ……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… (localitatea) str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... (ziua, luna, anul) in ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui ………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. in calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, si
 
1.2. D ……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ……………………...(ziua, luna, anul) in ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ………………………………………..                     
in calitate de debitor ipotecar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de ipotecă, cu respectarea următoarelor clauze:
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
 2.1. Obiectul contractului îl reprezintă garantarea împrumutului în valoare de ………………… lei cu o dobândă de ……………… % pe an, obtinut de debitorul ipotecar de la creditorul ipotecar conform contractului de împrumut nr. …………….. încheiat la data de  .………………….   


Pentru a vizualiza sau descarca documentul complet click pe link: Contract de ipoteca
Parteneri:
Centru de Limbi Moderne, cursuri si testare internationala, Servicii educationale de calitate. Proiecte sociale si programe de dezvoltare personala.
Language Center & Professional Training, Internet & Software Development Solutions, Multimedia Development, Audio & Video Production
INFOO Hosting, Register and Transfer Web Domain Names: .com .org .info .ro and more
Ofera informatii, consiliere, asistenta si raspunsuri la intrebari privind Uniunea Europeana in judetele Timis si Caras-Severin.
Centrul de Voluntariat Timisoara asigura comunitatii posibilitatea solutionarii problemelor prin intermediul voluntariatului.
YMCA Romania are ca scop dezvoltarea societatii contemporane prin formarea pozitiva a tinerilor, pentru consolidarea comunitatii.