FB Promo
Contract de depozit
Sursa: INFOO

CONTRACT DE DEPOZIT
Incheiat astăzi ………………….
la data de ………………………………
 
I. PĂRTILE CONTRACTANTE
 
1.1. Dl.……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………...                                   
in ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui ……………………………  si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ………………………………………..                     
in calitate de deponent, pe de o parte, si
 
1.2. Dl. …………………………………….., domiciliat in ……………………………………… str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………...                                   
in ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui ………………………… si al ……………………, posesorul buletinului de identitate seria …………. nr. ………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. in calitate de depozitar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de depozit, cu respectarea următoarelor clauze:
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
 
2.1. Deponentul încredintează depozitarului spre păstrare, cu titlu de depozit, bunurile prevăzute în anexa nr. …………………. care face parte integrantă din prezentul contract.

Pentru a vizualiza sau descarca documentul complet click pe link: Contract de depozit
Parteneri:
Centru de Limbi Moderne, cursuri si testare internationala, Servicii educationale de calitate. Proiecte sociale si programe de dezvoltare personala.
Language Center & Professional Training, Internet & Software Development Solutions, Multimedia Development, Audio & Video Production
INFOO Hosting, Register and Transfer Web Domain Names: .com .org .info .ro and more
Ofera informatii, consiliere, asistenta si raspunsuri la intrebari privind Uniunea Europeana in judetele Timis si Caras-Severin.
Centrul de Voluntariat Timisoara asigura comunitatii posibilitatea solutionarii problemelor prin intermediul voluntariatului.
YMCA Romania are ca scop dezvoltarea societatii contemporane prin formarea pozitiva a tinerilor, pentru consolidarea comunitatii.